Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy pustelnicy Skontaktuj się z nami...


W Warszawie, w Centrum Kulturalnym Ojców Barnabitów,
w dniu 5 listopada 2016
odbyło się


SYMPOZJUM
poświęcone życiu pustelniczemu


DUCHOWOŚĆ PUSTELNICZA - SZANSE I ZAGROŻENIA


Wzięło w nim udział 50 osób z 22 diecezji Polski, w tym 23 księży. Na Sympozjum przyjechali też pustelnicy rozpoczynający swoją pustelniczą drogę w Salamance i Londynie. Wśród uczestników było kilka osób, które prowadzą życie pustelnicze w Polsce.

Sympozjum rozpoczęło się o 9.00 Mszą Świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK.

Obradom Sympozjum przewodniczył JE Ks. Bp Kazimierz Gurda, Przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, biskup ordynariusz siedlecki.

Wysłuchano następujących konferencji:

 1. ŻYCIE KONSEKROWANE OTWARTE NA DOŚWIADCZENIE PUSTELNICZE (EREMICKIE)
  Br. dr Tadeusz Starzec OFMCap
  tekst konferencji

 2. FORMACJA DO ŻYCIA PUSTELNICZEGO
  Ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII
  tekst konferencji

 3. KIERUNKI ODNOWY ŻYCIA PUSTELNICZEGO
  Ks. dr hab. Ambroży Skorupa SDS, prof. KUL
  tekst konferencji

Po wspólnym posiłku i interesujących rozmowach indywidualnych odbyło się spotkanie panelowe, podczas którego na liczne pytania uczestników odpowiadali prelegenci oraz ks. dr Henryk Śmiarowski, członek Podkomisji KEP ds. IFŻK.

Sympozjum zakończyło się o 15.00 podsumowaniem i błogosławieństwem JE Ks. Bp. Kazimierza Gurdy.

Dla uczestników Sympozjum ważne były nie tylko wygłoszone konferencje czy odpowiedzi ludzi kompetentnych na zadawane pytania, ale również możliwość spotkania osób zainteresowanych życiem pustelniczym oraz podejmujących to powołanie.

Sympzjum  Sympzjum  Sympzjum 
Sympzjum  Sympzjum  Sympzjum