Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy pustelnicy Skontaktuj się z nami...


CENTRUM PROMOCJI INDYWIDUALNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Podkomisja KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego powołała Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.

Cele i działalność Centrum

1. Centrum ma na celu promocję indywidualnych form życia konsekrowanego:

2. Dla osiągania wyżej wymienionego celu Centrum:

 • inspiruje studium teologiczne i prawne dotyczące indywidualnych form życia konsekrowanego,
 • organizuje sympozja, konferencje, wykłady, warsztaty, rekolekcje, pielgrzymki,
 • prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą,
 • promuje indywidualne formy życia konsekrowanego w środkach masowego przekazu,
 • inspiruje działalność na rzecz budzenia powołań,
 • współpracuje z innymi organizacjami promującymi życie konsekrowane.

Rada Centrum

1. Za realizację zadań Centrum odpowiada Rada Centrum, w której skład wchodzą:

 • Dyrektor, którym jest Przewodniczący Podkomisji lub wyznaczony przez niego inny członek Podkomisji,
 • Sekretarz,
 • Skarbnik,
 • Członkowie Rady: dwie dziewice konsekrowane, dwie wdowy konsekrowane i pustelnik lub pustelnica.

2. W skład Rady Centrum wchodzi pełnomocnik ds. stron internetowych:
www.konsekrowane.org oraz www.ifzk.episkopat.pl.

3. Aktualny skład Rady Centrum:

 • Dyrektor: ks. Tomasz Rusiecki
 • Sekretarz: Anna Maria Kolberg OV, diecezja pelplińska (Tczew),
 • Skarbnik: Agnieszka Chabros OV, diecezja pelplińska (Świecie),
 • Antonina Filek OV, archidiecezja krakowska (Kraków),
 • Beata Fiedorowicz OV, archidiecezja białostocka (Białystok),
 • Elżbieta Hurman OV, diecezja świdnicka (Świebodzice).
 • Elżbieta Płodzień OVd, diecezja rzeszowska (Rzeszów),
  członek Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego,
 • Józefa Dybowska OVd, diecezja pelplińska (Lębork),
 • Pełnomocnik Rady Centrum ds. stron internetowych:
  Małgorzata Tarnachowicz OV, archidiecezja warszawska (Warszawa),
  członek Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego,
 • Rzecznik prasowy Rady Centrum:
  Joanna Wenta OV, archidiecezja gdańska.