Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy pustelnicy Skontaktuj się z nami...


W Skorzeszycach koło Kielc, w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej,
w dniach 4-5 października 2013
odbyło się


SYMPOZJUM
poświęcone indywidualnym formom życia konsekrowanego


POWOŁANE, ABY BYĆ ZNAKIEM


W piątek wieczorem odbyło się spotkanie warsztatowe dla księży poświęcone bieżącym problemom związanym z indywidualnymi formami życia konsekrowanego. Warsztatom przewodniczył Przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego J. E. Ks. Bp Kazimierz Gurda.

Sympozjum rozpoczęło się o 9.45 Mszą Świętą, której przewodniczył ks. Arkadiusz Okroj (przewodniczący Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego), a homilię wygłosił ks. Tomasz Rusiecki.
tekst homilii (pdf)             nagranie homilii (mp3)

W Sympozjum wzięło udział 56 osób: 17 księży, siostra zakonna, 17 dziewic konsekrowanych i 6 kandydatek do stanu dziewic oraz 12 wdów konsekrowanych i 4 kandydatki do stanu wdów.

Wysłuchano następujących referatów:

  1. PRZEŻYWANIE ŚWIĘTOŚCI EWANGELICZNEJ PRZEZ DZIEWICE I WDOWY KONSEKROWANE
    Ks. dr Jacek Nawrot (diec. gdańska)
    tekst referatu (pdf)            nagranie konferencji (mp3)
  2. INDYWIDUALNE FORMY ŻYCIA KONSEKROWANEGO - REALIZACJA CHARYZMATU WE WSPÓLNOCIE DIECEZJALNEJ
    Ks. dr Jacek Socha (diec. gdańska)
    tekst referatu (pdf)            nagranie konferencji (mp3)

Podczas piątkowych warsztatów, sobotniego czasu przeznaczonego na dyskusję, pracę w grupach stanowych oraz w rozmowach kuluarowych dyskutowano na tematy związane z problemami osób żyjących w stanie dziewic i w stanie wdów oraz osób przygotowujących się do przyjęcia konsekracji oraz ich formatorów.

Szczegóły poruszonych problemów

Ksiądz Arkadiusz Okroj podziękował prelegentom oraz wszystkim uczestnikom spotkania i zakończył spotkanie modlitwą.

Sympzjum  Skorzeszyce  Skorzeszyce  Skorzeszyce