Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy pustelnicy Skontaktuj się z nami...


Rekolekcje i Pielgrzymka Stanu Dziewic, Stanu Wdów oraz Pustelników
na Jasną Górę 4.XII.2021 r.

Posłani w pokoju Chrystusa

ks. bp Arkadiusz Okroj, biskup pomocniczy diec. pelplińskiej wygłosił w sobotę konferencję "Posłani w pokoju Chrystusa".

Mszę Świętą o 11.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu odprawili o. bp Jacek Kiciński CMF i ks. bp Arkadiusz Okroj. Homilię wygłosił o. bp Jacek Kiciński CMF. Informacja Biura Prasowego Jasnej Góry.

W Pielgrzymce uczestniczyło 45 dziewic konsekrowanych, kandydatek do stanu dziewic oraz 110 wdów. Na kolejną Pielgrzymkę zapraszamy 3 grudnia 2022 roku.

2-5 grudnia 2021
REKOLEKCJE STANOWE

Pielgrzymka połączona była z rekolekcjami stanowymi. Rekolekcje poprowadzili:

- dla dziewic konsekrowanych - ks. Adam Bajorski MSF - "W dialogu z Bogiem i ludźmi";
odbyły się one w Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego;
wzięło w nich udział 28 pań z 15 diecezji: bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, elbląskiej, kaliskiej, katowickiej, kieleckiej, krakowskiej, pelplińskiej, płockiej, świdnickiej, tarnowskiej, warmińskiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej i zielonogórsko-gorzowskiej.

- dla kandydatek do stanu dziewic - ks. Tomasz Rusiecki;
odbyły się one w Domu Sióstr Antoninek;
wzięło w nich udział 16 kandydatek z 11 diecezji: bielsko-żywieckiej, ełckiej, katowickiej, legnickiej, łomżyńskiej, poznańskiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej, włocławskiej, wrocławskiej i zielonogórsko-gorzowskiej.

- dla wdów i wdowców konsekrowanych oraz kandydatek do stanu wdów - ks. Adam Wilczyński;
odbyły się one w Domu Pielgrzyma;
wzięło w nich udział 100 pań z 23 diecezji: gdańskiej, szczecińsko-kamieńskiej, kieleckiej, krakowskiej, rzeszowskiej, przemyskiej, łomżyńskiej, łowickiej, łódzkiej, pelplińskiej, elbląskiej, radomskiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej, kołobrzeskiej, wrocławskiej, katowickiej, zielonogórsko-gorzowskiej, bydgoskiej, lubelskiej, siedleckiej, poznańskiej, były też wdowy z Częstochowy.

ks. Tomasz Rusiecki, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK poprowadził APEL JASNOGÓRSKI przed Cudownym Obrazem Matki Bożej w czwartek 2 grudnia. Transmisja Biura Prasowego Jasnej Góry.

JG JG JG JG JG JG JG JG JG JG JG