Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy pustelnicy Skontaktuj się z nami...


Rekolekcje i Pielgrzymka Stanu Dziewic, Stanu Wdów oraz Pustelników
na Jasną Górę 2.XII.2017 r.

NAMASZCZENI DUCHEM ŚWIĘTYM

Ks. dr Wojciech Niemczewski poprowadził APEL JASNOGÓRSKI przed Cudownym Obrazem Matki Bożej w czwartek 30 listopada.

Podczas Pielgrzymki konferencję "Namaszczeni Duchem Świętym by głosić Dobrą Nowinę" wygłosił JE o. bp Jacek Kiciński CMF, Przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
tekst konferencji
Uczestniczyliśmy w Mszy Świętej koncelebrowanej w Kaplicy Cudownego Obrazu, podczas której homilię wygłosił ks. dr Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK.
nagranie homilii w Radiu Jasna Góra
Ojciec Biskup spotkał się też z uczestnikami Pielgrzymki, odpowiadał na pytania i pobłogosławił na następny rok.

Na Pielgrzymkę dojechało jeszcze około 20 osób zainteresowanych stanem dziewic. W Pielgrzymce wzięło udział około 150 wdów, z których większość przeżywała również swoje rekolekcje.
informacja Biura Prasowego Jasnej Góry30 listopada - 3 grudnia 2017
REKOLEKCJE STANOWE

Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych "Abym była bardziej znana i kochana!", poprowadził ks. dr Wojciech Niemczewski, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej.
Odbyły się one w Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wzięło w nich udział 35 osób z diecezji: bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, elbląskiej, gliwickiej, gnieźnieńskiej, kaliskiej, katowickiej, kieleckiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, pelplińskiej, płockiej, poznańskiej, rzeszowskiej, sandomierskiej, siedleckiej, świdnickiej, tarnowskiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej, włocławskiej oraz z Białorusi.

Rekolekcje dla kandydatek do stanu dziewic "Namaszczone Duchem Świętym" poprowadził Ks. dr Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK. Konferencje wygłosiły też dziewice konsekrowane posługujące w Centrum Promocji IFŻK. Rekolekcje odbyły się w Domu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
Wzięło w nich udział 23 osoby z diecezji: częstochowskiej, drohiczyńskiej, elbląskiej, gliwickiej, katowickiej, krakowskiej, łódzkiej, opolskiej, pelplińskiej, płockiej, poznańskiej, radomskiej, sandomierskiej, szczecińsko-kamieńskiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej.Rekolekcje wdów i wdowców konsekrowanych, połączone z XII Pielgrzymką Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, odbyły się pod hasłem Namaszczeni Duchem Świętym.
Z 29 diecezji Polski w rekolekcjach uczestniczyło ogółem 138 wdów, w tym 44 kandydatki do Ordo Viduarum, oraz dwóch wdowców konsekrowanych. Po raz drugi, na rekolekcje przyjechały dwie wdowy konsekrowane z Białorusi. Miejscem spotkania był Dom Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej przy ul. 3 Maja 2/4. Ze względu na dużą ilość zgłoszeń, po raz pierwszy rekolekcje odbywały się w dwóch grupach.
Wdowom konsekrowanym rekolekcje głosił ks. Kazimierz Skwierawski z Krakowa. Rozwijając temat: W szkole Maryi, uczył odkrywać piękno, moc i zaufanie do Słowa Bożego, do którego prowadzi Matka Boża.
Rekolekcje dla kandydatek do stanu wdów, prowadził prekursor Ordo Viduarum, o. Wiesław Łyko OMI. Temat przewodni to: Charyzmat konsekrowanego wdowieństwa, a podtemat: Nowy kształt człowieczeństwa na wzór Maryi: Matki-Dziewicy-Wdowy.