Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy pustelnicy Skontaktuj się z nami...Rekolekcje i Pielgrzymka Stanu Dziewic, Stanu Wdów oraz Pustelników
na Jasną Górę 5.XII.2009 r.

BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI

W dniach 3 - 6 XII 2009 w domu Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Częstochowie odbyły się rekolekcje dla Stanu Dziewic i Stanu Wdów.

Rekolekcje dla Stanu Dziewic prowadził ks. Jacek Nawrot, ojciec duchowny Seminarium w Gdańsku. Konferencje ksiądz rekolekcjonista wygłosił wokół tematu: "Przypatrzcie się sercu swojemu..." W rekolekcjach wzięło udział 26 dziewic konsekrowanych i kandydatek do tego stanu z 17 diecezji Polski.

Rekolekcje dla Stanu Wdów prowadził o. Wiesław Łyko OMI, członek Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. Wzięło w nich udział 14 wdów konsekrowanych i kandydatek do tego stanu z 6 diecezji Polski.
informacja

Codziennie uczestniczki rekolekcji brały udział we Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Podczas rekolekcji był też czas na podzielenie się swoimi problemami i radościami codziennego życia.


W Pielgrzymce Stanu Dziewic, Stanu Wdów oraz Pustelników na Jasną Górę 5.XII.2009r. wzięło udział 38 dziewic konsekrowanych i kandydatek do tego stanu z 19 diecezji Polski oraz 35 wdów konsekrowanych i kandydatek do tego stanu z 9 diecezji Polski.

O godz. 10.00 konferencję "Bądźmy świadkami miłości" w kaplicy Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej wygłosił ks. Jacek Nawrot (archidiec. gdańska).
tekst konferencji

O godz. 12.00 odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji kapłanów. Po modlitwie ks. Arkadiusz Okroj przedstawił sprawozdanie z pracy Podkomisji KEP ds. IFŻK oraz omówił bieżące sprawy. Zaprosił też do korzystania z naszych stron internetowych.

O godz. 14.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze Mszę Świętą odprawił i homilię wygłosił J.E. Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda, Przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Odbyły się też spotkania w grupach stanowych, podczas których rozmawiano o ważnych dla obu stanów problemach. Dyskutowano między innymi o rekolekcjach ogólnopolskich.