Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy pustelnicy Skontaktuj się z nami...


          dokument pdf

Spotkanie Podkomisji KEP
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego

19 czerwca 2017 r. we Wrocławiu

Dnia 19 czerwca 2017 r. w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej odbyło się spotkanie Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.
Przebieg spotkania:

 1. Ks. bp Jacek Kiciński CMF powitał zgromadzonych. Po krótkim przedstawieniu ks. Arkadiusz Okroj podsumował pracę Podkomisji w roku 2016, krótko omawiając poszczególne wydarzenia minionego roku.
 2. Podjęto rozmowę na temat zorganizowania w roku 2017 sympozjum. Ustalono:
  • Sympozjum odbędzie się we Wrocławiu w sobotę 30 września 2017 r.
  • Temat sympozjum: "Namaszczeni Duchem Świętym - Realizacja charyzmatu dziewictwa i wdowieństwa w kontekście programu duszpasterskiego 2017/2018".
  • Referaty wygłoszą ks. prof. PWT dr hab. Bogdan Giemza SDS (wdowieństwo) i dr Dorota Wawrowska OV, WT UMK w Toruniu (dziewictwo).
  • Po wysłuchaniu referatów równolegle odbędą się dwa spotkania panelowe dla dziewic i wdów oraz spotkanie warsztatowe dla księży referentów diecezjalnych (zwrócono uwagę na konieczność zobligowania księży odpowiedzialnych za IFŻK w diecezjach do obecności na Sympozjum i warsztatach).
  • Miejsce na Sympozjum i ewentualne noclegi zostaną ustalone wkrótce, odpowiedzialnymi za to zostali ks. Bogdan Giemza SDS oraz Agata Combik OV (archidiecezja wrocławska).
  • Uzgodniono wstępny plan Sympozjum (rozpoczęcie Mszą św. o 9.00, zakończenie obiadem ok. 13.30).
 3. Omówiono Pielgrzymkę na Jasną Górę (2 grudnia 2017) i rekolekcje stanowe (od 30 listopada do 3 grudnia). W szczególności ustalono:
  • Konferencję "Namaszczeni Duchem Świętym" na Pielgrzymce wygłosi o. bp Jacek Kiciński CMF.
  • Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych "W szkole Maryi" poprowadzi ks. Wojciech Niemczewski (diec. pelplińska).
  • Rekolekcje dla wdów pobłogosławionych poprowadzi ks. Kazimierz Skwierawski (archidiec. krakowska).
  • Rekolekcje dla kandydatek do stanu dziewic wygłosi ks. Arkadiusz Okroj wraz z ekipą dziewic konsekrowanych.
  • Wdowy chciałyby również rozdzielić rekolekcje dla konsekrowanych i kandydatek, o ile tylko będzie to możliwe organizacyjnie.
 4. Na koniec spotkania omówiono kilka bieżących spraw:
  • ks. Jerzy Gołębiewski poruszył kwestię konieczności otrzymania zwolnienia ze ślubów przez osobę pragnącą przejść ze zgromadzenia do życia pustelniczego; omówiono możliwe sposoby funkcjonowania pustelnika w diecezji.
  • Elżbieta Hurman OV poruszyła sprawę dopuszczania do podjęcia formacji do konsekracji dziewic osób zwolnionych ze ślubów wieczystych w kontekście wypowiedzi ks. bp. Piotra Gregera (diec. bielsko-żywiecka); uznano, że nie powinno się takich osób wykluczać, ale dokładnie weryfikować powołanie, zwracając uwagę na formację do indywidualnej formy życia konsekrowanego.
  • Marta Kalinowska OV zwróciła uwagę na to, że sympozja i ogólnopolskie rekolekcje powinny odbywać się naprzemiennie na południu i na północy kraju, ponieważ odległość, trudności komunikacyjne oraz związane z tym koszty są istotną przeszkodą w uczestnictwie w takich wydarzeniach.
  • Elżbieta Płodzień OVd poruszyła ważne dla wdów przygotowujących się do Obrzędu Błogosławieństwa sprawy:
   • wiek potrzebny do dopuszczenia do konsekracji - uznano, że określona norma powinna zostać, a ostateczna decyzja należy do biskupa diecezjalnego;
   • przynależność do trzecich zakonów - decyzja w tej sprawie należy do przełożonych, ale najważniejsza jest motywacja, dla której osoba tego chce.
  • Ks. Stanisław Szczepaniec poprosił o przedstawienie Konferencji Episkopatu Polski do zaaprobowania poprawionego opracowania "Zasady Formacji i Życia OV w diecezjach w Polsce", które było już wcześniej omawiane na spotkaniu w styczniu 2017 (zmieniony został również tytuł). Wywiązała się na ten temat dyskusja. Ustalono, że tekst zostanie ponownie przesłany do członków Podkomisji i Centrum z prośbą o konkretne uwagi, a następnie przedyskutowany na roboczym spotkaniu Podkomisji. Zwrócono uwagę na to, że:
   • dokument ten ma być materiałem informacyjnym dla osób zainteresowanych stanem dziewic;
   • powinien wyjaśniać normy prawne określone w KPK i we Wstępie do Obrzędu Konsekracji Dziewic, które są jedyną obowiązującą normą;
   • powinien odnosić się do opracowanych wcześniej przez Podkomisję Materiałów Pomocniczych;
   • może proponować pewne zasady formacji, ale nie można ich narzucić wszystkim diecezjom.
 5. Ks. Biskup podziękował wszystkim za przybycie i wykonaną pracę.
 6. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem w Seminarium Duchownym.

    Na spotkaniu obecni byli:
    z ramienia Podkomisji KEP ds. IFŻK:
        o. bp Jacek Kiciński CMF,
        ks. Arkadiusz Okroj (Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK),
        ks. Stanisław Szczepaniec (archidiecezja krakowska),
        ks. Jerzy Gołębiewski (diecezja warszawsko-praska),
        ks. Tomasz Rusiecki (diecezja kielecka),
        ks. Piotr Kordula (archidiecezja szczecińsko-kamieńska),
        ks. Bogdan Giemza SDS (archidiecezja wrocławska).
    Z ramienia Centrum Promocji IFŻK:
        Elżbieta Płodzień OVd (diecezja rzeszowska),
        Maria Łaznowska OVd (archidiecezja warszawska),
        Anna Maria Kolberg OV (diecezja pelplińska),
        Elżbieta Hurman OV (diecezja świdnicka),
        Marta Kalinowska OV (diecezja warmińska),
        Hanna Garczyńska OV (archidiecezja warszawska),
        Małgorzata Tarnachowicz OV (archidiecezja warszawska).