Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy pustelnicy Skontaktuj się z nami...


Spotkanie Podkomisji KEP
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego

14 lutego 2009 r. w Kielcach

Dnia 14 lutego 2009 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach odbyło się spotkanie Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego oraz osób proponowanych jako członkowie Rady Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. W czasie spotkania podjęto m. in. następujące tematy:

 • Przygotowanie do zatwierdzenia Regulaminu Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.
 • Przygotowanie Wskazań duszpasterskich dotyczących stanu dziewic i stanu wdów (dla Kościoła w Polsce) cz. II, obejmujących m. in. historię i ramowy program formacji stanu wdów.
 • Przygotowanie Pielgrzymki Stanu Dziewic, Stanu Wdów, Pustelnic i Pustelników na Jasną Górę dnia 5 grudnia 2009; temat: Bądźmy świadkami Miłości.
 • Rozdzielenie pracy nad tłumaczeniem materiałów z Kongresu Stanu Dziewic w Rzymie.
 • Organizacja pracy Centrum Promocji IFŻK:
  • druk materiałów z Sympozjum "Być znakiem Bożej Miłości",
  • Sympozjum i warsztaty dla księży,
  • rekolekcje dla stanu dziewic i stanu wdów w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie od 23 do 26 lipca 2009 r., (dla stanu dziewic) i na Jasnej górze od 3 do 6 grudnia 2009 r. (dla stanu dziewic i stanu wdów),
  • publikacje na temat ifżk w ogólnopolskich periodykach katolickich.