Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy pustelnicy Skontaktuj się z nami...


          dokument pdf

Spotkanie Podkomisji KEP
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
31 stycznia 2019 r. w Warszawie

Dnia 31 stycznia 2018 r. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.

 1. Ks. Arkadiusz Okroj podsumował pracę Podkomisji w roku 2018, krótko omawiając poszczególne wydarzenia minionego roku:
  • Warsztaty dla księży (kwiecień 2018) - szczegóły
  • Sympozjum dotyczące stanu dziewic (październik 2018) – było to pierwsze sympozjum tylko dla stanu dziewic; oceniono je jako bardzo udane i zwrócono uwagę na to, że udało się już wydać teksty konferencji - szczegóły
  • Pielgrzymkę Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego na Jasną Górę i rekolekcje stanowe (grudzień 2018) - szczegóły
 2. Omówiono organizację tegorocznych Warsztatów dla księży.
  • Ustalono termin i miejsce warsztatów: 29-30 marca we Wrocławiu (rozpoczęcie w piątek o 18.00 kolacją, zakończenie w sobotę obiadem).
  • Warsztaty poświęcone będą przede wszystkim wprowadzeniu w polskich diecezjach Instrukcji o dziewicach konsekrowanych Ecclesia Sponsae Imago – referuje ks. Arkadiusz Okroj; tłumaczenie Instrukcji na język polski jest obecnie dopracowywane.
 3. Rozmawiano na temat konieczności opracowania na podstawie wydanych w 2014 roku materiałów pomocniczych dla Kościoła w Polsce – wspólnych dla wszystkich diecezji i zatwierdzonych przez KEP – zasad formacji dla indywidualnych form życia konsekrowanego.
  • Zasady te powinny zawierać załączniki – podanie do biskupa, zaświadczenie od psychologa itp.
  • Roboczy tekst opracowania, przygotowany przez ks. Bogdana Giemzę SDS, zostanie rozesłany członkom Podkomisji i Centrum ok. 15 marca, by omówić je w czasie Warsztatów.
 4. Omówiono organizację Sympozjum stanu wdów.
  • Sympozjum odbędzie się w Toruniu 13-14 września, a tematem będzie: „Tożsamość wdowy konsekrowanej”.
  • Ustalono tematy konferencji:
   • Miłość, która zwycięża śmierć miłosierdziem – o. bp Jacek Kiciński CMF,
   • Charyzmatyczny wymiar życia i posłannictwa wdowy konsekrowanej – o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor WSKSiM,
   • Eucharystyczny etos wdów konsekrowanych, a współczesna godność kobiety – ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, UKSW.
 5. Rozmawiano na temat życia pustelniczego.
  • Zwrócono uwagę na duże zainteresowanie życiem pustelniczym. Uznano, że osoby chcące prowadzić takie życie w ramach indywidualnych form życia konsekrowanego powinny mieć rekomendację od osoby odpowiedzialnej za IFŻK swojej diecezji.
  • Zaproponowano na konsultanta w sprawach życia pustelniczego ks. dr. hab. Ambrożego Skorupę.
 6. Omówiono XIV Pielgrzymkę na Jasną Górę i rekolekcje stanowe.
  • Pielgrzymka IFŻK na Jasną Górę odbędzie się w tym roku 30 listopada.
  • Konferencję na Pielgrzymce wygłosi o. bp Jacek Kiciński CMF.
  • Ramowy program Pielgrzymki pozostanie taki jak w ubiegłym roku.
  • Jak co roku będzie ona połączona z rekolekcjami (od 28 listopada do 1 grudnia) dla stanu dziewic, kandydatek do stanu dziewic oraz stanu wdów i kandydatek do stanu wdów.
  • Rekolekcjoniści zostaną ustaleni podczas warsztatów wiosennych.
 7. O. bp Jacek Kiciński CMF opowiedział o tegorocznej konferencji prasowej z okazji Dnia Życia Konsekrowanego (zaproponował, aby w przyszłym roku wzięła w niej udział dziewica konsekrowana) i wprowadził w List na Dzień Życia Konsekrowanego.
 8. Rozmawiano na tematy bieżące, między innymi zwrócono uwagę na to, jak ważna jest „diecezjalność” życia konsekrowanego.

    Na spotkaniu obecni byli:
        o. bp Jacek Kiciński CMF, Przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP,
        ks. Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK,
        ks. Jerzy Gołębiewski, diecezja warszawsko-praska,
        ks. Piotr Kordula, archidiecezja szczecińsko-kamieńska,
        ks. Tomasz Rusiecki, diecezja kielecka,
        ks. Stanisław Szczepaniec, archidiecezja krakowska,
        Małgorzata Tarnachowicz OV, archidiecezja warszawska.