Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy pustelnicy Skontaktuj się z nami...


          dokument pdf

Spotkanie Podkomisji KEP
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego

31 stycznia 2018 r. w Warszawie

Dnia 31 stycznia 2018 r. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.

 1. Przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP o. bp. Jacek Kiciński przywitał zgromadzonych. Po krótkiej modlitwie Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK ks. Arkadiusz Okroj poprowadził spotkanie.
 2. W pierwszej części spotkania podjęto następujące tematy:
  • realizacji charyzmatu dziewic i wdów w świecie:
   • sposób realizacji trzech rad ewangelicznych w indywidualnych formach życia konsekrowanego,
   • potrzeba uczestnictwa w rekolekcjach stanowych,
   • strój dziewicy konsekrowanej;
  • przygotowanie do konsekracji:
   • potrzeba wydłużenia czasu formacji szczególnie dla osób młodych i zwolnionych ze ślubów zakonnych,
   • sposób prowadzenia formacji ludzkiej,
   • etapy formacji do konsekracji i ewentualne zobowiązania;
  • ubezpieczenie dla pustelników;
  • posiadanie w domu kaplicy z Najświętszym Sakramentem.
 3. W sprawie warsztatów dla księży ustalono:
  • spotkanie odbędzie się 20-21 kwietnia 2018 we Wrocławiu;
  • temat najbliższych warsztatów: Formacja ludzka, chrześcijańska i charyzmatyczna;
  • konferencję na warsztatach wygłosi o. bp Jacek Kiciński;
  • program warsztatów (rozpoczęcie w piątek kolacją o 18.00, zakończenie w sobotę obiadem ok. 13.00);
  • odpowiedzialnych za organizację noclegów – Centrum Promocji IFŻK;
  • konieczność zaproszenia na warsztaty wszystkich księży zainteresowanych IFŻK.
 4. Rozmawiano na temat organizacji sympozjów i spotkań stanowych:
  • zgodzono się co do potrzeby organizowania oddzielnych sympozjów dla dziewic i wdów;
  • zaproponowano temat „Zaangażowanie społeczne IFŻK wyrazem dojrzałego patriotyzmu”;
  • rozmawiano o wyborze prelegentów na sympozja i rekolekcjonistów na rekolekcje grudniowe;
  • warsztaty rekolekcyjne dla wdów planowane są na 15-18 czerwca 2018 r. w Kutnie-Woźniakowie. Poprowadzi je o. Wiesław Łyko OMI;
  • sympozjum dla stanu dziewic odbędzie się 13 października 2018 r. w Pelplinie;
  • XIII Pielgrzymka IFŻK na Jasną Górę odbędzie się 1 grudnia. Ramowy program Pielgrzymki pozostanie taki jak w ubiegłym roku;
  • jak co roku, Pielgrzymka będzie połączona z rekolekcjami dla stanu dziewic, kandydatek do stanu dziewic oraz stanu wdów i kandydatek do stanu wdów, które odbędą się od 29 listopada do 2 grudnia.
 5. Podjęto temat korekty opracowania ks. Stanisława Szczepańca: „Zasady formacji i życia Ordo Virginum w diecezjach w Polsce” oraz zgłoszono dodatkowe uwagi:
  • podstawą przyjęcia do formacji początkowej jest pisemna prośba kandydatki skierowana do biskupa diecezjalnego;
  • potrzebne jest określenie kolejnych etapów formacji, ale przejście na kolejny etap nie powinno przyjmować formy oddzielnego obrzędu;
  • dokument będzie jeszcze omawiany podczas tegorocznych warsztatów dla księży;
  • po naniesieniu odpowiednich poprawek Podkomisja zdecyduje, czy opracowanie zostanie dołączone jako Aneks do Materiałów Pomocniczych opracowywanych przez Podkomisję.
 6. W związku z procedurą obowiązującą w wydawaniu dokumentów Stolicy Apostolskiej Podkomisja oczekuje przetłumaczenia i wydania tekstów konferencji z Między-narodowego Sympozjum (Rzym, styczeń 2016), opublikowanych w 2017.
 7. Zatwierdzono plan pracy Podkomisji w 2018 roku.

    Na spotkaniu obecni byli:
        o. bp Jacek Kiciński CMF, Przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP,
        ks. Arkadiusz Okroj, Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK,
        ks. Stanisław Szczepaniec,archidiecezja krakowska,
        ks. Jerzy Gołębiewski, diecezja warszawsko-praska,
        ks. Tomasz Rusiecki, diecezja kielecka,
        ks. Henryk Śmiarowski, diecezja ełcka,
        Elżbieta Hurman OV, diecezja świdnicka.