Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy pustelnicy Skontaktuj się z nami...


          dokument pdf

Spotkanie Podkomisji KEP
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego

26 stycznia 2017 r. w Warszawie

Dnia 26 stycznia 2017 r. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.
Przebieg spotkania:

 1. Ks. Arkadiusz Okroj podsumował pracę Podkomisji w roku 2016, krótko omawiając poszczególne wydarzenia minionego roku. Rozmawiano w szczególności na temat:
  • Pielgrzymki do Rzymu (styczeń 2016)
   środowisko oczekuje wydania tekstów konferencji z Międzynarodowego Sympozjum, gdy już zostaną opublikowane.
  • Warsztatów dla księży (marzec 2016) potrzeba uściślić pewne wymagania stawiane kandydatkom do stanu dziewic, aby w ważnych kwestiach nie było dowolności; zwrócono uwagę na to, że:
   • nie ma zewnętrznych oznak konsekracji poza obrączką (dopuszczalny strój liturgiczny to welon lub peleryna),
   • obowiązuje odpowiedni, skromny strój,
   • zarówno kandydatkom jak konsekrowanym zaleca się korzystanie z pomocy kierownika duchowego (ten sam co stały spowiednik lub inny).
  • Sympozjum dotyczącego życia pustelniczego (listopad 2016)
   oceniono Sympozjum jako bardzo udane i zwrócono uwagę na potrzebę wydania tekstów konferencji (dwie konferencje znajdują się już na stronie internetowej), rozmawiano również na temat:
   • potrzeby rozróżnienia form życia pustelniczego - zakonnej i indywidualnej;
   • docenienie formacji z elementami życia pustelniczego prowadzonej w archidiecezji krakowskiej przez ks. Andrzeja Muszalę;
   • potrzeby przygotowania i przeprowadzenia ankiety wśród osób prowadzących życie pustelnicze na temat:
          - jak wygląda formacja, czego w niej brakuje?
          - gdzie maja pustelnię?
          - jak żyją, a jak to życie chcieliby widzieć?
          - z czego się utrzymują?
          - jaki maja kontakt ze światem?
    W celu przeprowadzenia ankiety należałoby zwrócić się do kurii diecezjalnych z prośbą o udostępnienie adresów pustelników.
 2. Ks. dr Stanisław Szczepaniec przedstawił opracowanie "Ordo Virginum w Archidiecezji Krakowskiej" i poprosił o uwagi do niego. Omówiono niektóre poruszone w nim zagadnienia.
  Zauważono, że potrzebny jest taki dokument ogólnopolski, gdyż wobec pojawiających się pytań i problemów, konieczne jest ujednolicenie wielu kwestii.
  Oceniono ten dokument jako bardzo przemyślany i dobry do tego, aby na jego podstawie opracować dokument ogólnopolski, który zostałby przedstawiony Konferencji Episkopatu Polski do zaaprobowania.
  Uzgodniono, że członkowie Podkomisji przemyślą omawiane w dokumencie kwestie i drogą mailową odbędą się konsultacje. Po wprowadzeniu odpowiednich poprawek dokument zostanie omówiony i poddany pod dyskusję na wiosennych warsztatach dla księży, a następnie przedstawiony KEP.
 3. Zatwierdzono plan pracy Podkomisji w 2017 roku:
  • Warsztaty dla księży
   Warsztaty w tym roku poświęcone będą dokumentowi diecezjalnemu dotyczącemu Stanu Dziewic.
   Z określeniem terminu warsztatów Podkomisja czeka na ewentualną zmianę biskupa, Przewodniczącego Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
  • Sympozjum
   W tym roku przewidziano zorganizowanie w terminie jesiennym Sympozjum na temat "Wymóg posłuszeństwa i ubóstwa u dziewic konsekrowanych w kontekście ślubu czystości".
   Ustalając temat Sympozjum członkowie Podkomisji rozmawiali na temat relacji każdej dziewicy konsekrowanej z biskupem ordynariuszem (posłuszeństwa wobec niego) oraz jej misji w Kościele. Zaproponowano zrobienie ankiety dotyczącej tego co robią, a co chciałyby robić dziewice konsekrowane w życiu, a w szczególności w Kościele. Zwrócono uwagę na to, że osobiste świadectwo osoby konsekrowanej jest wymogiem nowej ewangelizacji.
   Uznano, że z szerszym omówieniem tematyki dotyczącej wdów konsekrowanych trzeba poczekać do chwili ukazania się opracowanych już dokumentów watykańskich.
  • Rekolekcje
   Przedstawiono program rekolekcji dla stanu dziewic organizowanych przez Centrum Promocji IFŻK rekolekcji w 2017 roku. Szczegółowe informacje dotyczące tych rekolekcji znajdują się na stronie internetowej.
  • Pielgrzymka na Jasną Górę
   Pielgrzymka IFŻK na Jasną Górę odbędzie się 2 grudnia.
   Ramowy program Pielgrzymki pozostanie taki jak w ubiegłym roku.
   Jak co roku będzie ona połączona z rekolekcjami dla stanu dziewic, kandydatek do stanu dziewic oraz stanu wdów, które odbędą się od 30 listopada do 3 grudnia.
   Rozdzielenie rekolekcji sprawdziło się, więc zostanie utrzymane. Rekolekcjoniści zostaną ustaleni podczas warsztatów wiosennych.

Na spotkaniu obecni byli:
    bp Kazimierz Gurda,
    ks. Arkadiusz Okroj (Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK),
    ks. Stanisław Szczepaniec (archidiecezja krakowska),
    ks. Jerzy Gołębiewski (diecezja warszawsko-praska),
    ks. Tomasz Rusiecki (diecezja kielecka),
    ks. Henryk Śmiarowski (diecezja ełcka),
    Małgorzata Tarnachowicz OV (archidiecezja warszawska).