Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy pustelnicy Skontaktuj się z nami...


          dokument pdf

Spotkanie Podkomisji KEP
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego

26 stycznia 2016 r. w Warszawie

Dnia 26 stycznia 2016 r. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.
Przebieg spotkania:

 1. Ks. Arkadiusz Okroj podsumował pracę Podkomisji w roku 2015 - Roku Życia Konsekrowanego, krótko omawiając poszczególne wydarzenia minionego roku. Przedstawił też sprawozdanie z pracy Podkomisji od 2006 roku - materiał należy przekazać do Sekretariatu KEP.
 2. Ks. bp Kazimierz Gurda zaproponował wydanie materiałów z Sympozjum i innych wydarzeń tego roku w formie książkowej (wyd. "Alleluja").
 3. Małgorzata Tarnachowicz OV przedstawiła wyniki ankiety przeprowadzonej na prośbę Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego i omówiła ujawnione przy tej okazji problemy.
 4. Ks. bp Kazimierz Gurda zaproponował, aby krótko opracować sugestie dotyczące ważnych zagadnień, na które należy zwrócić większą niż dotychczas uwagę w formacji kandydatek do stanu dziewic (podobnie dla stanu wdów oraz pustelnic i pustelników), mianowicie:
  • W każdej diecezji powinien być ksiądz odpowiedzialny za formację pozostający w kontakcie z Podkomisją.
  • W każdej kurii powinien być aktualny spis osób konsekrowanych żyjących w diecezji.
  • Konieczne jest zobowiązanie osób konsekrowanych, aby w razie zmiany miejsca zamieszkania, informowały o tym referenta; wskazane jest również zainteresowanie odpowiedzialnego za formację księdza osobami, które nie uczestniczą w formacji permanentnej.
  • Trzeba zwrócić większą uwagę na motywacje i oczekiwania kandydatek, a w razie wątpliwości Podkomisja radzi odwlec konsekrację.
  • Konieczne jest korzystanie z pomocy kierownika duchowego (dotyczy zarówno kandydatek, jak i konsekrowanych) ? być może potrzebne jest udzielenie pomocy w znalezieniu kierownika.
 5. Zatwierdzono plan pracy Podkomisji w 2016 roku:
  • 11-12 marca, Siedlce
   Spotkanie Podkomisji połączone ze spotkaniem Centrum i warsztatami dla księży asystentów diecezjalnych (rozpoczęcie w piątek 11.III o godz. 18.00, zakończenie w sobotę 12.III obiadem). Spotkanie odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym przy Seminarium Duchownym w Nowym Opolu (jadąc pociągiem z Warszawy do Siedlec trzeba wysiąść na stacji Sabinka). W piątek przewidziano rozmowę na tematy bieżące. W sobotę, po Mszy św. i śniadaniu planowany jest referat na temat życia pustelniczego wraz z dyskusją.
         Trzeba rozesłać pisemne zaproszenia na spotkanie do formatorów i kurii.
  • 27-29 maja, Stryszawa
   Rekolekcje "Powołanie" - przede wszystkim dla kandydatek do stanu dziewic - poprowadzi ks. Stanisław Szczepaniec. Rekolekcje odbędą się w domu rekolekcyjnym Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego.
  • 3-5 czerwca, Kutno-Woźniaków
   Warsztaty rekolekcyjne dla wdów konsekrowanych poprowadzi o. Wiesław Łyko OMI.
  • 19-21 sierpnia,
   Rekolekcje "Konsekracja" - dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do stanu dziewic poprowadzi ks. Stanisław Szczepaniec.
         Szukamy odpowiedniego miejsca na rekolekcje.
  • Pielgrzymka IFŻK na Jasną Górę odbędzie się 3 grudnia.
   Ramowy program Pielgrzymki pozostanie taki jak w ubiegłym roku.
  • 1-4 grudnia, Częstochowa
   Rekolekcje dla stanu dziewic (miejsce jak w roku ubiegłym) oraz dla stanu wdów (zmiana miejsca na Dom Urszulanek Unii Rzymskiej).
         Rekolekcjoniści zostaną ustaleni podczas spotkania w Siedlcach.
 6. Poruszono sprawy bieżące:
  • Rozmawiano na temat potrzeby kontaktu diecezji z Podkomisją oraz o trudnościach na jakie napotykają formatorzy, mając często zbyt wiele funkcji i obowiązków.
  • Wobec dużego zainteresowania i wielu powołań (obecnie w Polsce jest ok. 120 kandydatek do stanu dziewic, a 22 dziewice zostały konsekrowane w 2015 roku, co stanowi 10%) dyskutowano na temat wagi rozeznania powołania i formacji wstępnej do konsekracji (konieczność wyjaśnienia istoty takiego życia, oczekiwań wobec Kościoła, sprawy ubioru, dojrzałości kandydatek).
  • Rozmawiano o rekolekcjach diecezjalnych (Chełmno, Sobieszewo) i ich znaczeniu w formacji oraz możliwości uczestniczenia w nich pań z innych diecezji.
  • Podkreślono potrzebę kierownictwa duchowego w indywidualnych formach życia konsekrowanego; zwrócono uwagę, że jest to jedyny sposób prowadzenia takich osób i daje stałą więź z Kościołem.
  • Rozmawiano o możliwych propozycjach dla mężczyzn pragnących żyć w stanie dziewic - diakon, lektor, akolita, można też udzielić indywidualnego błogosławieństwa na taką formę życia.
  • Dyskutowano na temat różnych prób życia pustelniczego i potrzeby ujednolicenia zasad (m. in. konieczność zapewnienia sobie bytu przez pustelnika).
  • Poruszono możliwość przejścia z zakonu do życia pustelniczego (ksiądz-pustelnik).
  • Rozmawiano o odpowiedzialności za artykuły w prasie i wypowiedzi internetowe osób konsekrowanych.
  • Być może na konferencji prasowej z okazji Dnia Życia Konsekrowanego w 2017 roku prezentowane będą indywidualne formy życia konsekrowanego oraz instytuty świeckie.

  Na spotkaniu obecni byli:
      bp Kazimierz Gurda,
      ks. Arkadiusz Okroj (Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK),
      ks. Stanisław Szczepaniec (archidiecezja krakowska),
      ks. Jerzy Gołębiewski (diecezja warszawsko-praska),
      ks. Piotr Kordula (archidiecezja szczecińska-kamieńska),
      o. Wiesław Łyko OMI
      Małgorzata Tarnachowicz OV (archidiecezja warszawska).