Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy pustelnicy Skontaktuj się z nami...


          dokument pdf

Spotkanie Podkomisji KEP
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego

22 stycznia 2015 r. w Warszawie

Dnia 22 stycznia 2015 r. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.
W czasie którego:

 • Podsumowano pracę Podkomisji w roku 2014, krótko omawiając poszczególne wydarzenia minionego roku.
 • Zatwierdzono plan pracy Podkomisji w 2015 roku:
  • 13-14 marca, Siedlce
   Spotkanie Podkomisji połączone ze spotkaniem Centrum i warsztatami dla księży asystentów (rozpoczęcie w piątek 13.III o godz. 18.00, zakończenie w sobotę 14.III obiadem). Zwiedzenie Muzeum Diecezjalnego.
   W piątek przewidziano rozmowę na tematy bieżące w odniesieniu do opracowanych "Materiałów pomocniczych". W sobotę zostaną wygłoszone przez członków Podkomisji dwa referaty (przewidziano dyskusję):
   • "Od konsekracji chrzcielnej do stanu życia konsekrowanego"
    -– ks. Stanisław Szczepaniec;
   • "Specyfika charyzmatu indywidualnych form życia konsekrowanego w Kościele"
    -– ks. Tomasz Rusiecki.
  • 5-7 czerwca, Częstochowa
   Międzynarodowe Sympozjum Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego
   "BYĆ MIŁOŚCIĄ W SERCU KOŚCIOŁA".
   Omówiono szczegóły organizacyjne Sympozjum, w szczególności sprawę tłumaczenia konferencji i świadectw oraz przygotowanie liturgii.
  • Pielgrzymka IFŻK na Jasną Górę odbędzie się 5 grudnia.
   Ustalono nieco zmieniony program Pielgrzymki.
  • 3-6 grudnia, Częstochowa
   Rekolekcje dla stanu dziewic (miejsce jak w roku ubiegłym) oraz dla stanu wdów (zmiana miejsca na Dom Urszulanek Unii Rzymskiej). Rekolekcjoniści zostaną ustaleni podczas spotkania w Siedlcach.
  • Poruszono sprawę przygotowania Sympozjum oraz innych możliwych działań w roku życia konsekrowanego.
 • Poruszono sprawy bieżące:
  • możliwość przejścia z zakonu do stanu dziewic i życia pustelniczego;
  • przypomniano, że dziewice konsekrowane nie noszą habitów;
  • podkreślono jawność stanu dziewic;
  • Ks. Biskup wyjaśnił, że na razie nie będzie Obrzędu konsekracji wdów opracowanego przez Kongregację, a do tego czasu można używać Obrzędu opracowanego przez Komisję Liturgiczną KEP -– potrzeba cierpliwości!
  • omówiono program formacji wstępnej do konsekracji oraz rekolekcje weekendowe;
  • znak graficzny dla publikacji dotyczących IFŻK.

  Na spotkaniu obecni byli:
      bp Kazimierz Gurda,
      ks. Arkadiusz Okroj (Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK),
      ks. Stanisław Szczepaniec (archidiecezja krakowska),
      ks. Jerzy Gołębiewski (diecezja warszawsko-praska),
      ks. Tomasz Rusiecki (diecezja kielecka),
      o. Wiesław Łyko OMI
      Anna Maria Kolberg OV (diecezja pelplińska),
      Małgorzata Tarnachowicz OV (archidiecezja warszawska).