Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy pustelnicy Skontaktuj się z nami...


Spotkanie Podkomisji KEP
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego

26 stycznia 2012 r. w Warszawie

Dnia 26 stycznia 2012r. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. W czasie spotkania podjęto m. in. następujące tematy:

 • Podsumowano pracę Podkomisji w roku 2011 krótko omawiając poszczególne wydarzenia minionego roku.
 • Omówiono przebieg Konferencji prasowej przed Dniem Życia Konsekrowanego "Wspólnoty życia konsekrowanego domem szukania i spotkania Boga i człowieka", podczas której indywidualne formy życia konsekrowanego przedstawił ks. Arkadiusz Okroj.
 • Dyskutowano na temat przechodzenia z zakonów do Stanu Dziewic, postanowiono w tej sprawie wystosować zapytanie do Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
 • Dyskutowana na temat praktyki realizowania trzech rad ewangelicznych w indywidualnych formach życia konsekrowanego oraz istoty konsekracji dziewic.
 • Omówiono sposób przygotowania wiosennego spotkania Podkomisji i Centrum połączonego z warsztatami dla księży asystentów.
 • Zatwierdzono plan pracy Podkomisji w 2012 roku:
  • 13 - 14 kwietnia, Kielce Skorzeszyce
   Spotkanie Podkomisji połączone ze spotkaniem Centrum i warsztatami dla księży asystentów (rozpoczęcie 13.IV o godz. 18.00, zakończenie 14.IV obiadem)
   Spotkanie będzie poświęcone głównie tematyce dotyczącej Stanu Wdów - "Ordo Viduarum - terminologia, teologia, zasady prawne". Punktem wyjścia do dyskusji będzie referat wygłoszony przez o. Wiesława Łyko OMI.
  • 23 - 26 sierpnia, Szczecin
   Rekolekcje dla Stanu Dziewic prowadzone przez J. E. Ks. Bp. Kazimierza Gurdę.
  • Pielgrzymka IFŻK na Jasną Górę odbędzie się 1 grudnia.
  • 29.XI - 2.XII, Częstochowa
   Rekolekcje dla stanu dziewic oraz dla stanu wdów.