Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy pustelnicy Skontaktuj się z nami...


Spotkanie Podkomisji KEP
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego

27 stycznia 2011 r. w Warszawie

Dnia 27 stycznia 2011r. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. W czasie spotkania podjęto m. in. następujące tematy:

 • Podsumowano pracę Podkomisji w roku 2010 krótko omawiając poszczególne wydarzenia minionego roku.
 • Omówiono plan pracy Podkomisji w 2011 roku:
  • 13 - 14 maja, Kielce Skorzeszyce
   Spotkanie Podkomisji połączone ze spotkaniem Centrum i warsztatami dla księży asystentów (rozpoczęcie 13.V o godz. 18.00, zakończenie 14.V obiadem)
   Spotkanie będzie poświęcone tematyce formacyjnej. Punktem wyjścia do dyskusji będzie referat podejmujący tematykę wymogów formacyjnych.
  • 24 października, Warszawa
   Spotkanie referentów ds. życia konsekrowanego. Podkomisja zaprezentuje propozycję standardów, które należy respektować w przypadku podejmowania procedury przechodzenia osób należących do instytutów zakonnych do stanu życia w dziewictwie konsekrowanym.
  • Pielgrzymka IFŻK na Jasną Górę odbędzie się 3 grudnia.
  • Rekolekcje:
   Ustalono, że Podkomisja organizuje raz do roku rekolekcje dla osób należących do IFŻK. Odbywać się będą one w łączności z Pielgrzymką tych osób na Jasną Górę.
   Najbliższe rekolekcje dla stanu dziewic oraz dla stanu wdów odbędą się 1 - 4 grudnia
   w Częstochowie u Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej.
  • Tegoroczne Sympozjum "Miłować sercem Chrystusa" odbędzie się w Pelplinie
   8 października
   .
 • Problematyka jaka zostanie podjęta w kolejnych Wskazaniach duszpasterskich dotyczących stanu dziewic i stanu wdów (dla Kościoła w Polsce) cz. III zostanie określona na spotkaniu w Skorzeszycach.
 • Na spotkaniu Podkomisji oraz Centrum zostanie również podsumowana dotychczasowa praca nad tłumaczeniem materiałów z Kongresu Stanu Dziewic w Rzymie.
 • Podkreślono konieczność merytorycznej prezentacji tematyki związanej z IFŻK w mediach.