Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy pustelnicy Skontaktuj się z nami...Spotkanie Podkomisji KEP
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego

30 stycznia 2010 r. w Warszawie

Dnia 30 stycznia 2010r. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. W czasie spotkania podjęto m. in. następujące tematy:

 • Przewodniczący Podkomisji poinformował o zatwierdzeniu Regulaminu Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.
 • Podsumowano pracę Podkomisji w roku 2009 krótko omawiając poszczególne wydarzenia minionego roku.
 • Omówiono plan pracy Podkomisji w 2010 roku:
  • 14-15 maja, Kielce Skoroszyce
   spotkanie Podkomisji połączone ze spotkaniem Centrum i warsztatami dla księży asystentów (rozpoczęcie 14.V godz. 16.00, zakończenie 15.V obiadem)
  • 20 października, Warszawa
   spotkanie referentów ds. życia konsekrowanego
  • 4 grudnia, Jasna Góra
   Pielgrzymka IFŻK, na której konferencję wygłosi ks. Tomasz Rusiecki
  • Rekolekcje:
   30 kwietnia - 3 maja, Pelplin
   - Collegium Marianum
   dla stanu dziewic, prowadzący ks. Andrzej Szopiński
   2-5 grudnia, Częstochowa - Urszulanki Unii Rzymskiej
   dla stanu dziewic, prowadzący ks. Tomasz Rusiecki
   dla stanu wdów, prowadzący o. Wiesław Łyko OMI
 • Zdecydowano, że Sympozjum odbywać się będzie co dwa lata (następne w 2011r.), a przemiennie z nim co dwa lata będą się odbywać letnie rekolekcje dla stanu wdów.
 • Omówiono przygotowane Wskazania duszpasterskie dotyczące stanu dziewic i stanu wdów (dla Kościoła w Polsce) cz. II, obejmujące między innymi historię i ramowy program formacji stanu wdów oraz wzory pism (np. podanie o konsekrację, spis wymaganych dokumentów, wzór dekretu).
 • Uzgodniono procedurę przekazywania do Kurii diecezjalnych informacji o bieżącej działalności Podkomisji, wskazując na potrzebę utrzymywania stałego kontaktu z asystentami diecezjalnymi.
 • Rozdzielono pracę nad tłumaczeniem materiałów z Kongresu Stanu Dziewic w Rzymie oraz ustalono jakie materiały znajdą się w kolejnych książkach wydawnictwa Alleluja.
 • Zaproszona na posiedzenie Podkomisji Małgorzata Tarnachowicz OV zaprezentowała strony internetowe oraz forum dyskusyjne dla konsekrowanych. Omówiono problematykę zamieszczania różnych materiałów i informacji w Internecie oraz sposób funkcjonowania forum.
 • Zdecydowano, że osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami jest przewodniczący Podkomisji (ks. Arkadiusz Okroj).